Corockia ca ca 40 cm gross

9.00
Corockia ca ca 40 cm gross

Corokia cotonestar
Ca 40 cm gross mit Topf

Topf Durchmesser 12 cm
Ohne Keramik Topf

Keramik pot not included

Pflanze urban jungle Berlin